ตระกร้าสินค้า
    รถเข็นของคุณว่างเปล่าในขณะนี้
เข้าสู่ระบบ
เป็นลูกค้าอยู่แล้ว?
กรุณาเข้าสู่ระบบถ้าคุณมีบัญชี
หรือเข้าสู่ระบบด้วย

ควบคุมคุณภาพ

การใช้ระบบจัดการคุณภาพโดยรวม

บริษัท เค.โอ.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 - 2015 

 

การจัดการคลังสินค้าโดยรวม

การควบคุมและจัดระเบียบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การนำสินค้าเข้าสู่คลัง ไปจนถึงส่งออกจากคลัง

 

 

การทดสอบประสิทธิภาพสินค้า

ทางบริษัทให้ความสำคัญกับมาตราฐานของสินค้า จึงมีการนำสินค้าเข้าทดสอบกับทางสถาบันต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพ